Coven

Coven , základní skupina, ve které se říká, že se shromažďují čarodějnice. Jedním z hlavních zastánců teorie covenu byla anglická egyptologka Margaret Murrayová ve své práci Kult čarodějnice v západní Evropě (1921). Podle ní se coven skládá z 12 čarodějnic a ďábla jako vůdce. Toto číslo je obecně považováno za parodii Krista a jeho 12 učedníků. (Alternativní teorie, zdůrazňující Murrayův pohled na předkřesťanskou tradici čarodějnic, vysvětluje 13 jako maximální počet tanečníků, které lze umístit do kruhu o devíti stopách.)

Říká se, že každý člen covenu se specializuje na konkrétní odvětví magie, jako je okouzlující zemědělská produkce, produkce nemoci nebo smrti u lidí, bouře nebo svádění. Skutečnost covens byla také přijata Montague Summers, známý římsko-katolický spisovatel o čarodějnictví ve dvacátých a třicátých létech, a více nedávno Pennethorne Hughes v jeho čarodějnictví (1952, 1965). Mnoho studentů čarodějnictví však odmítá Murrayovu teorii covens jako neopodstatněnou a založenou na nedostatečných důkazech. Nicméně, čarodějnické skupiny 20. století nadále používají termín coven a zprávy o aktivitách coven ve Spojených státech a Evropě nejsou neobvyklé.