Komunistický manifest

Komunistický manifest , Německý manifest Kommunistischen Partei („Manifest Komunistické strany“), pamflet (1848), napsaný Karlem Marxem a Friedrichem Engelsem, sloužil jako platforma Komunistické ligy. Stalo se jedním z hlavních programových prohlášení evropských socialistických a komunistických stran v 19. a na počátku 20. století.

Komunistický manifestDeklarace nezávislosti.  Detailní fotografie Deklarace nezávislosti.  4. července 1776, kontinentální kongres, americká historie, americká revoluce Kvíz Slavné dokumenty Jaký dokument napsal Thomas Jefferson?

Komunistický manifest ztělesňuje autorovo materialistické pojetí dějin („Dějiny celé dosud existující společnosti jsou dějinami třídních bojů“) a zkoumá historii od věku feudalismu až po kapitalismus 19. století, prohlásili, že jsou svrženi a nahrazeni dělnickou společností. Komunisté, předvoj dělnické třídy, tvořili část společnosti, která by dosáhla „zrušení soukromého vlastnictví“ a „povýšila proletariát na postavení vládnoucí třídy“.

Komunistický manifest začíná dramatickými slovy „Přízrak pronásleduje Evropu - přízrak komunismu“ a končí slovy „Proletáři nemají co ztratit, ale jejich řetězy. Mají vyhrát svět. Spojte se s dělníky všech zemí. “

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Amy Tikkanen, manažer oprav.