Dialektický

Dialektika , také nazývaná dialektika , byla původně formou logické argumentace, ale nyní se filozofický koncept evoluce aplikoval na různá pole včetně myšlení, přírody a historie.

Platón Přečtěte si více o tomto tématu Plato: Dialektika Plato používá ve svých dílech termín dialektika, aby odkazovala na jakoukoli metodu, kterou náhodou doporučuje jako prostředek filozofie ....

Mezi klasickými řeckými mysliteli se význam dialektiky pohyboval od techniky vyvracení v debatě, přes metodu systematického hodnocení definic až po zkoumání a klasifikaci vztahů mezi specifickými a obecnými pojmy. Od doby stoických filosofů až do konce evropského středověku byla dialektika více či méně úzce spojena s disciplínou formální logiky. V nedávné době Immanuel Kant označil „transcendentální dialektikou“ snahu odhalit iluzi spojenou s pokusem použít kategorie a principy porozumění za hranice jevů a možných zkušeností. GWF Hegel identifikoval dialektiku jako tendenci představy přecházet do své vlastní negace v důsledku konfliktu mezi svými vlastními protichůdnými aspekty.Karl Marx a Friedrich Engels přijali Hegelovu definici a aplikovali ji na sociální a ekonomické procesy.Viz také dialektický materialismus.