Mumblety-peg

Mumblety-kolík , také hláskovaný mumbledy-kolík , nebo mumbly-kolík , originální jméno mumlat kolík, hra dovedností hraná s nožem, obvykle jackknife. Hra se odehrála na britských ostrovech již v 17. století. Cílem hry je, aby každý hráč převrátil nebo hodil nůž v průběhu pohybů tak, že se po každém z nich drží v zemi a stojí vzpřímeně. Přestože se polohy liší, nejběžnější jsou (1) obracející se z dlaně, (2) obracející se zezadu ruky, (3) obracející se kroucením pěsti, (4) házení přidržováním špičky čepele mezi palec a ukazováček, (5) převracející se mezi zuby, (6) házení z každého ramene nebo za každé ucho, (7) házení dozadu přes hlavu a (8) házení kolem hlavy zezadu.

Každý hráč postupuje střídavě, dokud nezmešká, pokračuje poté, co ostatní hráči zmeškají, pokud jeden nevyhraje provedením všech pozic. Název hry pochází z propadnutí vyžadovaného v prvních dnech hry: malý kolík byl řízen do země předepsaným počtem úderů nožem a poražený musel kolík vytáhnout („zamumlat kolík“) se zuby.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Adam Augustyn, Managing Editor, Reference Content.