Tóga

Římské oblečení

Toga , charakteristická volná, zahalená oděv římských občanů. Přijata Římany z Etrusků, původně ji nosili obě pohlaví všech tříd, ale postupně ji opustily ženy, poté dělníci a nakonec i samotní patriciani. Po celou historii historie říše však zůstaly státní šaty, oděv císaře a vysokých úředníků. Vyrobeno z oválného kusu materiálu, toga měla objemné záhyby, vyžadující takovou schopnost zakrýt, že často byl pro tuto operaci zadržen zvláštní otrok. Protože množství záhybů zabránilo aktivnímu pronásledování, toga se stala výrazným oděvem vyšších tříd.

Augustus oblečený do tógy, mramoru, 1. století ce.

Barva a vzor byly pro většinu uživatelů přísně předepsány. Například senátoři a kandidáti nosili bílý togas ( toga candida ); narození chlapci, až do puberty, nosili purpurově ohraničenou togu ( toga praetexta ); poté, co dosáhl puberty, adolescenti začali nosit obyčejnou mužskou tógu ( toga pura nebo toga virilis ); lidé v smutku nosili tmavé barvy ( toga pulla ); a pro triumfy a v pozdějším období, jak jej nosili konzuli, byla toga bohatě vyšívaná a vzorovaná ( toga picta ). Po asi 100 ce se toga začala zmenšovat na délku.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Chelsey Parrott-Sheffer, Research Editor.