Věž Babel

Babel, věž z

Věž Babel , v biblické literatuře, stavba postavená v zemi Shinar (Babylonia) nějaký čas po Potopě. Příběh o jeho konstrukci, uvedený v Genesis 11: 1–9, se jeví jako pokus vysvětlit existenci různých lidských jazyků. Podle Genesis si Babyloňané chtěli vytvořit jméno pro sebe vybudováním mocného města a věže „s vrcholem na nebesích“. Bůh přerušil práci tak, že si pletl jazyk dělníků, že si už nemohli navzájem rozumět. Město nebylo nikdy dokončeno a lidé byli rozptýleni po povrchu Země.

Pieter Bruegel starší: Babellova věžSocha Petra Pan v zahradách Kensington.  Socha ukazuje chlapce, který by nikdy nevyrostl, a vyhodil jeho roh na pařez s vílou v Londýně.  pohádka Kvíz Slavné příběhy, milované postavy Jaké barevné vlasy má Anne Shirley?

Mýtus mohl být inspirován Babylonským věžovým chrámem severně od Mardukova chrámu, který se v Babylonštině nazýval Bab-ilu („Brána Boží“), hebrejskou formou Babel nebo Bavel. Podobnost ve výslovnosti Babel a balal („zaměnit“) vedla ke hře na slova v Genesis 11: 9: „Proto se její jméno nazývalo Babel, protože tam Pán zaměňoval jazyk celé země.“

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Adam Augustyn, Managing Editor, Reference Content.