Endogamie

Endogamie , také nazývaná manželství , zvykla si užívat jednoho, aby se oženil v rámci své vlastní skupiny. Tresty za překročení endogamních omezení se mezi kulturami velmi lišily a pohybovaly se od smrti až po mírné nesouhlas. Když je manželství s vnější skupinou nařízeno, označuje se jako exogamie.

Endogamie byla běžná u existujících a historických aristokracií, náboženských skupin, etnických skupin a sociálních tříd. Očekávání endogamie kasty přetrvávají v částech Indie a indické diaspory, ačkoli mnozí tvrdí, že se jedná o formu diskriminace kastami, což je v polovině 20. století nezákonná praxe.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Elizabeth Prine Pauls, Associate Editor.