Ephod

Ephod , také hláskoval Efod , součást slavnostního oděvu velekněze starověkého Izraele popsaného ve Starém zákoně (Ex. 28: 6–8; 39: 2–5). Nosil se před županem a pravděpodobně ho držel na místě pásek a ramenní kusy, z nichž visel kus hrudi (nebo váček) obsahující posvátné partie (divinatorní předměty) Urim a Thummim, jejichž přesná funkce je nyní neznámá. Není jisté, zda epod zakryl zadní část těla, obepínal tělo jako druh vesty nebo pouze přední stranu. Nebyl to oděv v běžném slova smyslu a jeho spojení s posvátnými losy naznačuje, že epod byl použit k věštění.

Podobné roucho vyrobené z plátna nosili i jiné osoby než velekněz. Samuel nosil efod, když sloužil před svatostánkem v Šilo (I Sam. 2:18), stejně jako David, když tancoval před Archou při vstupu do Jeruzaléma (II Sam. 6:14).