Plejády

Plejády , v řecké mytologii, sedm dcer Titanského atlasu a oceánské Pleiony: Maia, Electra, Taygete, Celaeno, Alcyone, Sterope a Merope. Všichni měli děti od bohů (s výjimkou Merope, který se oženil se Sisyfou).

mytologie.  Řecký.  Hermes.  (Římská rtuť) Kvíz Studie řecké a římské mytologie Který řecký bůh okřídlil sandály?

Plejády nakonec vytvořily souhvězdí. Jeden mýtus uvádí, že se všichni zabili ze zármutku nad smrtí svých sester, Hyádů. Další vysvětluje, že po sedmi letech pronásledování Orionem, Boeotským gigantem, je Zeus změnil na hvězdy. Orion se stal také souhvězdím a pokračoval v pronásledování sester po obloze. Nejslabší hvězdou Plejád byla myšlenka buď Merope, která se styděla za to, že miluje smrtelníka, nebo Electra, která truchlí po Tróji, městě Dardanus, jejím synovi se Zeusem.