Min

Min , ve starověkém egyptském náboženství, bůh plodnosti a sklizně, ztělesnění mužského principu; on byl také uctíván jako Pán východní pouště. Jeho kult vznikl v predynastických dobách (4. tisíciletí bce). Min byl zastoupen phallusem vztyčeným, v zvednuté pravé ruce byl flail. Jeho kult byl nejsilnější v Coptosu a Akhmīm (Panopolis), kde se na jeho počest konaly velké festivaly oslavující jeho „vyjít“, s veřejnými průvody a představením obětí. Salát byl jeho posvátnou rostlinou.

MinZ dálky Etiopie. Skot se pohybuje směrem k jezeru Abhebad v Afaru v Etiopii.Kvíz Destination Africa: Fakta nebo fikce? Slovo pro peníze v Botswaně v jižní Africe je stejné jako slovo pro déšť. Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Amy Tikkanen, manažer oprav.