Realpolitik

Realpolitik , politika založená spíše na praktických cílech než na ideálech. Slovo neznamená v anglickém slova smyslu „skutečné“, nýbrž spíše „věci“ - tedy politiku přizpůsobení věcem takovým, jak jsou. Realpolitik tak navrhuje pragmatický, nesmyslný pohled a ignorování etických úvah. V diplomacii je často spojována s neúprosným, byť realistickým sledováním národního zájmu.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Jeannette L. Nolen, Assistant Editor.