Shudro

Shudra , také hláskoval Sudru , Sanskrit Śūdru , čtvrtou a nejnižší z tradičních varán nebo společenských tříd v Indii, tradičně řemeslníky a dělníky. Termín se neobjeví v nejranější védské literatuře. Na rozdíl od členů tří dvija („dvakrát narozených“) varna s - Brahmans (kněží a učitelé), Kshatriya (šlechtici a válečníci) a Vaishya (obchodníci) - Šudras nemá povoleno provádět upanayanu , iniciační obřad do studium Véd (nejstarší posvátná literatura Indie).

Shudra varna zahrnuje široké spektrum endogamních skupin stavů s dominantními, vlastnickými skupinami na jednom konci měřítka a téměř nedotknutelnými na druhém. Tyto variace jsou odvozeny z přesvědčení, že určité vzorce chování a povolání jsou znečišťující, což je koncept, který vedl k rozlišení mezi „čistými“ a „nečistými“ skupinami Shudra; například pračky, koželužny, obuvníci, zametače a čističe byly kdysi zařazeny do stavu nedotknutelnosti. Jako důkaz skupinové mobility v kastovním systému někteří pozorovatelé poukázali na to, že ze skupiny Shudra se postupně vynořilo mnoho kastů, kteří tvrdili, že Kshatriya a Vaishya mají status.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Mattem Stefonem, asistentem editora.