Ouroboros

Ouroboros , symbolický had starověkého Egypta a Řecka, představoval ocasem v ústech, neustále se pohlcoval a znovuzrozen. Ouroboros, gnostický a alchymistický symbol, vyjadřuje jednotu všech věcí, hmotných a duchovních, které nikdy nezmizí, ale neustále mění podobu ve věčném cyklu ničení a opětovného stvoření.

Ouroboros

V 19. století představila vizi Ouroboros německý chemik August Kekule von Stradonitz myšlenku spojených atomů uhlíku tvořících benzenový kruh.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Kathleen Kuiper, Senior Editor.