Komerční revoluce

Obchodní revoluce , Velký nárůst obchodu v Evropě, který začal v pozdním středověku. Dostalo podnět z cest průzkumu prováděného Anglií, Španělskem a dalšími národy do Afriky, Asie a Nového světa. Mezi rysy s tím spojené byl prudký nárůst v zámořském obchodu, vzhled obchodované společnosti, přijetí principů merkantilismu, vytvoření peněžní ekonomiky, zvýšená ekonomická specializace a zřízení takových nových institucí, jako je státní banka, burza a termínový trh. Komerční revoluce pomohla připravit půdu pro průmyslovou revoluci.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Heather Campbell, Senior Editor.