Asherah

Asherah , starověká západní semitská bohyně, manželka nejvyššího boha. Její hlavní epithet byla pravděpodobně „Ona, která chodí po moři.“ Občas se jí říkalo Elath (Elat), „bohyně“, a možná se jí také říkalo Qudshu, „svatost“. Podle textů z Ugaritu (moderní Ras Shamra, Sýrie) byla Ašerahova manželka El a podle něj byla matkou 70 bohů. Jako bohyně matky byla široce uctívána po celé Sýrii a Palestině, ačkoli byla často spárována s Baalem, který často zastával místo El; jako Baalova choť dostala Asherah obvykle jméno Baalat. Nápisy ze dvou míst v jižní Palestině naznačují, že byla také uctívána jako choť Jehovova.

Asherah, detail ze slonovinové krabice od Mīnat al-Bayḍāʾ poblíž Ras Shamra (Ugarit), Sýrie, c.  1300 bc;  v Louvru v Paříži.Reliéf socha asyrských (asyrských) lidí v Britském muzeu, Londýn, Anglie.Kvíz Blízký východ: Fakta nebo fikce? Sýrie je vnitrozemská země.

Slovo asherah ve Starém zákoně bylo použito nejen ve vztahu k samotné bohyni, ale také k dřevěnému kultovnímu objektu spojenému s jejím uctíváním.