Praetoriánská garda

Praetorianská garda , Latin Cohors Praetoria , domácí vojska římských císařů. Tyto cohors praetoria existovalo 2. století BC, jako bodyguardi pro římské generály. V roce 27 př.nl vytvořil císař Augustus stálý sbor devíti kohort, který je rozmístil kolem Říma; ve 2 př. nl jmenoval dva jezdecké prefekty, kteří jim veleli, ale v roce 23 se Tiberiusův silný prefekt Sejanus stal jejich jediným velitelem. Soustředil je do opevněných kasáren před římskými zdmi a získal pro ně významný politický vliv.

Mírový palác (Vredespaleis) v Haagu, Nizozemsko.  Mezinárodní soudní dvůr (soudní orgán Organizace spojených národů), Haagská akademie mezinárodního práva, Knihovna paláce míru, Andrew Carnegie pomáhá platit zaKvízové ​​světové organizace: Fakta nebo fikce? Komunistické země se nemohou připojit k OSN.

Následně se obecně účastnili jmenování císařů a byli odpovědní za přistoupení Claudia (41); poruchy 68–69; lynčování Domitianových vrahů (97); a vraždy Pertinaxe (193), Elagabalus (222) a Balbinus a Maximus (238). Septimius Severus reorganizoval stráž v roce 193 a najal své členy z legií. Constantine jsem je rozpustil v roce 312.