Metes a meze

Metes a meze , limity nebo hranice traktu země identifikované přírodními památkami, jako jsou řeky nebo umělé struktury, jako jsou silnice, sázkami nebo jinými značkami. Ve Spojených státech amerických je hlavní právní popis typu půdy popisy metes-and-bounds používány všude tam, kde jsou oblasti průzkumu nepravidelné co do velikosti a tvaru. Hranice země jsou vyčerpány kursy a vzdálenostmi a přírodní a umělé památky jsou fixovány v rozích nebo úhlech. Kurz je směr čáry, obvykle s ohledem na poledník, ale někdy s ohledem na magnetický sever. Vzdálenost je délka kurzu měřená v některé známé jednotce, jako jsou nohy nebo řetězy.

Popis trojúhelníku ve tvaru trati ve tvaru trojúhelníků a hranic může být následující: „Začátek v bodě, od kterého je severní čtvrt rohového rohu sekce 4, T. 1 N (černošská čtvrť 1 severně), R. 70 W ( rozsah 70 západně od 6. PM (šestý hlavní poledník, referenční čára sever-jih) v Boulder County, Colorado, nese N 45 ° W 1320 stop, na které místo začátku byl umístěn železný sloup; odtud jižně 600 stop až k bodu označenému železným kolíkem; odtud N 45 ° Z 700 stop na velký dub; odtud severovýchodně až k začátku. “