Patriarchát

Patriarchát , hypotetický sociální systém, ve kterém otec nebo muž starší mají absolutní pravomoc nad rodinnou skupinou; jeden nebo více mužů (jako v radě) vykonává absolutní autoritu nad komunitou jako celkem. Na základě teorií biologické evoluce vyvinutých Charlesem Darwinem se mnozí učenci 19. století snažili vytvořit teorii jednolůžkové kulturní evoluce. Tato hypotéza, nyní zdiskreditovaná, naznačovala, že lidská sociální organizace se „vyvinula“ prostřednictvím řady fází: za živočišnou sexuální promiskuitou následovala matriarchie, po které následoval patriarchát.

Shoda mezi moderními antropology a sociology je taková, že zatímco moc je často preferenčně udělena jednomu či druhému pohlaví, patriarchát není kulturní univerzální, o kterém se kdysi uvažovalo. Někteří učenci však nadále používají tento termín v obecném smyslu pro popisné, analytické a pedagogické účely.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Elizabeth Prine Pauls, Associate Editor.