Fief

Fief , v evropské feudální společnosti, zdroj příjmů vazalů, držel svého pána výměnou za služby. Fief představoval ústřední instituci feudální společnosti.

Rolníci v práci před branami města.  Miniaturní malba od Breviarium Grimani, c.  konec 15. století.

Lest se obvykle skládala z půdy, ke které bylo připojeno množství nespravedlivých rolníků, a mělo stačit na podporu vazalů a na zajištění jeho rytířské služby pro pána. Jeho velikost se velmi lišila podle příjmu, který mohl poskytnout. Bylo vypočteno, že léno potřebovalo 15 až 30 rolnických rodin, aby udržovaly jednu rytířskou domácnost. Velikost lupů se velmi lišila, od obrovských statků a celých provincií až po pozemek několika akrů. Kromě pozemků byly dány také důstojnosti a úřady a peníze.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován editorem Michael Ray.