Oromo

Oromo, největší etnolingvistická skupina Etiopie, která tvoří více než jednu třetinu populace a mluví jazykem cushitské větve afro-asijské rodiny. Původně omezený na jihovýchod země, Oromo migroval ve vlnách invazí v 16. století ce. Zabírali celou jižní Etiopii a někteří se usadili podél řeky Tana v Keni; většina středních a západních etiopských provincií, včetně jižních částí regionu Amhara; a dále na sever, oblasti Welo a Tigre poblíž Eritrei. Kdekoli se Oromo usadil v těchto fyzicky nesourodých oblastech, asimilovali místní zvyky a uzavřeli se do takové míry, že se ztratila většina jejich původní kulturní soudržnosti. Nakonec je podrobila Amhara, další největší etnolingvistická skupina v Etiopii.

Fort Jesus, Mombasa, Keňa.Přečtěte si více o tomto tématu východní Afrika: Vzestup Oroma Výzva přišla od Oroma , cushiticky hovořících pastevců, jejichž původní domovina se nacházela v Sidamo-Borena ...

Oromo usiloval o pastoralismus před velkou migrací a tento způsob života stále převládá pro velké množství lidí v jižních provinciích. Na východě a na severu však dlouhé smíchání a sňatky se Sidamo a Amharou vyústily v přijetí sedavého zemědělství.

Jižní skupiny, jako Arusi a Boran (Borana) Oromo, zůstaly pohanské a věřily v boha oblohy. Zachovali si prakticky nedotčený gada neboli vysoce formalizovaný věkový systém (systém, ve kterém jsou všichni členové společnosti na celý život zařazeni do samostatných věkových skupin). Tyto tradice byly oslabeny na severu, kde Oromo jsou buď muslimové, nebo členové etiopské pravoslavné církve Tewahedo a kde mnoho Oromo se prostřednictvím akulturace stalo sociální rovnou dominantní Amhara.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Amy McKenna, Senior Editor.