Ijmāʿ

Ijmāʿ , (arabsky: „konsenzus“) v islámském právu, univerzální a neomylná dohoda buď muslimské komunity jako celku, nebo zejména muslimských učenců. Konsenzus - někdy ospravedlňovaný výrokem hadísa (tradice výroků a jednání Mohameda), „Moji lidé se nikdy nedohodnou omylem“ - představuje jeden ze zdrojů islámské jurisprudence, uṣūl al-fiqh .

V muslimské historii se ijmāʿ vždy zmiňoval o konsensech dosažených v minulosti, blízkých nebo vzdálených a nikdy o současné dohodě. Je tedy součástí tradiční autority. Ijmāʿ také začal fungovat jako princip snášení různých tradic v islámu. Umožňuje tedy například čtyřem právnickým školám ( madhhabům ) stejnou autoritu a pravděpodobně potvrdilo mnoho nemoslimských praktik, které konvertenti přijali do islámu.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Noah Tesch, Associate Editor.