Hypermasculinity

Hypermasculinity , sociologický termín označující zveličené formy maskulinity, mužnosti a fyzičnosti . Učenci navrhli, že s hypermasculinskou osobností jsou spojeny tři odlišné vlastnosti: (1) pohled na násilí jako mužný, (2) vnímání nebezpečí jako vzrušující a senzační a (3) bezcitné chování vůči ženám a ohled na emoční zobrazí se jako ženský.

Hypermasculinové archetypy oplývají masovými médii, zejména akčními filmy. Například filmy Clint Eastwoodové mají obvykle silného, ​​tichého hrdinu, který nevyvolává žádné emoce, když vysílá své nepřátele. Ženská vedoucí postava se zveličenými „ženskými“ vlastnostmi se často přidává, aby zdůraznila mužské rysy hrdiny.

Ronald O. Craig