Carib

Carib , indiáni, kteří obývali Malé Antily a části sousedního jihoamerického pobřeží v době španělského dobytí. Jejich jméno bylo dáno Karibskému moři a jeho arawakanský ekvivalent je původem anglického slova kanibal . Dnes termín Cariban je používán označit lingvistickou skupinu, která zahrnuje ne jediný jazyk Antillean Carib ale také mnoho příbuzných indických jazyků mluvených v Jižní Americe.

CaribKatedrála v Brazílii, navržená Oscarem Niemeyerem, postavená ve tvaru trní koruny.Kvíz Journey to South America: Fakta nebo fikce? Nejvyšší hora Brazílie je vysoká méně než 10 000 stop.

Ostrov Carib, kteří byli váleční (a údajně kanibalističtí), byli přistěhovalci z pevniny, kteří, když řídili Arawak z Malých Antil, expandovali, když dorazili Španělové. Je zvláštní, že karibský jazyk mluvili pouze muži; ženy mluvily Arawak. Nájezdy na jiné národy poskytovaly ženy, které byly chovány jako manželky otroků; mužští zajatci byli mučeni a zabiti.

Ostrov Carib byli námořní lidé, odborní navigátoři, kteří dělali vzdálené nájezdy ve velkých kanoích. Jejich hlavním zájmem bylo válčení. Vnitřní konflikty byly běžné; neexistoval žádný důležitý náčelník, vojenská organizace ani hierarchická struktura. Muži se snažili být individualistickými válečníky a chlubili se svými hrdinskými vykořisťováními.

Karibské skupiny jihoamerické pevniny žily v Guianasu a jižně od řeky Amazonky. Někteří byli váleční a údajně praktikovali kanibalismus, ale většina z nich byla méně agresivní než jejich antilejští příbuzní. Bydleli v malých autonomních osadách, pěstovali kasava a jiné plodiny a lovili s brokovnicí nebo lukem a šípy. Jejich kultura byla typická pro národy tropického lesa. Další kmeny mluvící o Caribu, zřejmě podobně jako Guianan Carib, byly na západě nalezeny na zalesněných svazích And v podél venezuelsko-kolumbijské hranice. Na jihovýchodě žili řečníci Guicuru, Bakairi a další Carib u pramenů řeky Xingu ve střední Brazílii.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Amy Tikkanen, manažer oprav.