San Carlo alle Quattro Fontane

San Carlo alle Quattro Fontane (italsky: „Svatý Karel u čtyř fontán“) také nazývaný San Carlino , vlivný barokní kostel v Římě, který navrhl Francesco Borromini jako součást malého kláštera pro společenství španělských mnichů. Byl uveden do provozu v roce 1634 a byl postaven v letech 1638–46, s výjimkou vysoké fasády, která byla přidána kolem roku 1677. Kostel má neobvyklý a poněkud nepravidelný půdorys ve tvaru Řecký kříž definovaný konvexními křivkami. Fasáda je v plánu obdobně zvlněná a tento efekt následně přijali i další barokní architekti ve svých kostelních návrzích. Jednotným designovým prvkem v interiéru je použití trojúhelníku, motivu Trojice.

San Carlo alle Quattro Fontane Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Amy Tikkanen, manažer oprav.