Tantalus

Tantalus , řecký Tantalos , v řecké legendě, syn Zeuse nebo Tmoluse (vládce Lydie) a víla nebo Titaness Pluto (Plouto) a otec Niobe a Pelops. Byl králem Sipyla v Lydii (nebo ve Frygii) a byl intimním přítelem bohů, ke kterému stolu byl přijat. Trest Tantalu v podsvětí byl podle různých starověkých autorů způsoben jedním z několika zločinů: (1) Zneužíval božskou laskavost odhalením smrtelníků tajemství, která se naučil v nebi. (2) Urazil bohy tím, že zabil svého syna Pelopse a sloužil mu, aby otestoval jejich schopnost pozorování. (3) Ukázal nektar a ambrosii, jídlo bohů, z nebe a dal je smrtelníkům, podle Pindarovy první olympioniky.

mytologie.  Řecký.  Hermes.  (Římská rtuť) Kvíz Studie řecké a římské mytologie Jaké zvíře pomohlo Androclesovi tím, že z tlapy odstranil trn?

Podle Homerovy Odyssey , knihy XI, v Hades Tantalus vstal na krku ve vodě, která z něj vytékala, když se ji pokusil pít, a přes hlavu visel ovoce, které vítr otřel, kdykoli se je pokusil uchopit (odtud slovo tantalize ). Podle Pindarovy první olympioniky se na jeho hlavě skála zavěšená, připravená padnout a rozdrtit ho.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Alicja Zelazko, asistentka editora.