Octroi

Octroi , daň vybíraná místní politickou jednotkou, obvykle obcí nebo obecním úřadem, za určité kategorie zboží při vstupu do oblasti. Daň byla poprvé zavedena v Itálii v římských dobách, kdy nesla titul vectigal neboli portorium. Octrois stále existoval ve Francii, Itálii, Španělsku, Portugalsku a Rakousku po druhé světové válce, ale došlo k výraznému sklonu ke zmenšení oblasti jejich působení a v některých případech byly zcela potlačeny. Náklady na výběr daní jsou nepřiměřeně vysoké ve vztahu k výnosu, proces vybírání někdy absorbuje 50 procent daňových příjmů.

octroi Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Amy Tikkanen, manažer oprav.