Pancasila

Pancasila , také hláskoval Pantjasila , English Five Principles, indonéské státní filozofie, formulované indonéským nacionalistickým vůdcem Sukarnem. To bylo nejprve artikulované 1. června 1945, v projevu doručeném Sukarno k přípravnému výboru pro nezávislost Indonésie, který byl sponzorován Japoncem během jejich druhé světové války okupace. Sukarno tvrdil, že budoucí indonéský stát by měl být založen na pěti principech: indonéském nacionalismu; internacionalismus nebo humanismus; souhlas nebo demokracie; sociální prosperita; a víra v jednoho Boha. Japonské úřady toto prohlášení nepřijaly, ale přípravy na nezávislost Indonésie pokračovaly. Před vyhlášením indonézské nezávislosti se však Japonci vzdali a Británie převzala kontrolu nad zemí.

Pět principů se od té doby stalo plánem indonéského národa. V ústavě Indonéské republiky vyhlášené v roce 1945 bylo pět principů uvedeno v mírně odlišném pořadí a jinými slovy: víra v jednoho Boha, spravedlivé a civilizované lidstvo, indonéské jednoty, demokracie pod moudrým vedením reprezentativních konzultací, a sociální spravedlnost pro všechny národy Indonésie.