Allofon

Allofon , jedna z foneticky odlišných variant fonému ( qv ). Výskyt jednoho alofonu spíše než jiného je obvykle určen jeho polohou ve slově (počáteční, finální, mediální atd.) Nebo jeho fonetickým prostředím. Mluvčí jazyka mají často potíže se slyšením fonetických rozdílů mezi alofony stejného fonému, protože tyto rozdíly neslouží k rozlišení jednoho slova od druhého. V angličtině zní t ve slovech „hit“, „tip“ a „little“ alofony; foneticky se považují za stejný zvuk, ačkoli se foneticky liší, pokud jde o aspirace, vyjádření a bod artikulace. V japonštině a některých čínských dialektech jsou zvuky f a h jsou alofony.