Stipendium na Rhodosu

Stipendium na Rhodosu , vzdělávací stipendium pro univerzitu v Oxfordu založené v roce 1902 vůlí Cecila Rhodese za účelem podpory jednoty mezi anglicky mluvícími národy. Požadavky na stipendium byly v průběhu let revidovány a začátkem 21. století byli způsobilí studenti ze všech zemí. Stipendia jsou na dva roky, s třetím rokem podle uvážení správců.

Oxford, University of

Do roku 1976 museli být kandidáti nesezdaní muži ve věku 19 až 25 let a občané britského společenství nebo kolonií, Jihoafrická republika nebo Spojené státy a mít alespoň pětileté bydliště. Kandidáti z Německa byli zvažováni v letech 1903–14 a 1930–39 a od roku 1970 byli každý rok vybráni dva kandidáti ze Spolkové republiky Německo. Studenti z dalších zemí se následně stali způsobilými a v roce 2018 byla stipendia otevřena studentům všech národů. Od roku 1976 byly ženy přijímány jako kandidáti. Bylo to Rhodesovo přání, aby byli vědci v Oxfordu rozděleni mezi všechny vysoké školy, pokud je to možné, v souladu s jejich vlastními sklony; přijetí jakéhokoli učence je však určeno samotnými školami.

Cecil Rhodos Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Amy Tikkanen, manažer oprav.