Návrat k měřítku

V ekonomice se vrací k měřítku kvantitativní změny ve výrobě firmy nebo průmyslu vyplývající z přiměřeného nárůstu všech vstupů. Pokud se množství výstupu zvýší o větší podíl - např. Pokud se výstup zvýší 2,5krát v reakci na zdvojnásobení všech vstupů - má se za to, že výrobní proces vykazuje rostoucí návratnost do měřítka. K takovým úsporám z rozsahu může dojít, protože větší účinnosti se dosáhne při přechodu firmy od malých až po velké operace. Ke snižování návratnosti do měřítka dochází, pokud se výrobní proces stává méně účinným s rozšiřováním výroby, jako když se firma stává příliš velkou na to, aby mohla být efektivně řízena jako jedna jednotka.

David Ricardo Přečtěte si více o této teorii distribuce témat: Návrat k měřítku Neoklasická teorie předpokládá, že celkový produkt Q je přesně vyčerpán, když výrobní faktory obdržely své marginální produkty; ... Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Jeannette L. Nolen, Asistent editoru.