Pohřebiště

Necropolis , množné nekropole, nekropole, nekropole nebo nekropole (z řeckého nekropole , „město mrtvých“), v archeologii, rozsáhlé a propracované pohřebiště starověkého města. Ve středomořském světě byla nekropole obvykle mimo vlastní město a často sestávala z několika hřbitovů používaných v různých časech po dobu několika staletí. Umístění těchto hřbitovů byla různá. V Egyptě bylo mnoho situováno přes řeku Nil naproti městům, stejně jako západní Théby, ale v Řecku a Římě nekropole často lemovala silnice vedoucí z města. Jedna z nejznámějších nekropolí byla objevena ve 40. letech 20. století pod hlavní lodí baziliky sv. Petra v Římě.

Al-Wāḥāt al-Khārijah, Egypt: Koptská nekropole Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Adam Augustyn, Managing Editor, Reference Content.