Dvojjazyčnost

Dvojjazyčnost , schopnost mluvit dvěma jazyky. To může být získáno brzy dětmi v oblastech kde většina dospělých mluví dvěma jazyky (např. Francouzština a dialektová němčina v Alsasku). Děti se také mohou stát dvojjazyčnými, protože se učí jazyky ve dvou různých sociálních prostředích; například britské děti v britské Indii se učily indickým jazykem od svých sester a rodinných služebníků. Druhý jazyk lze také získat ve škole. Dvojjazyčnostmůže také odkazovat na použití dvou jazyků ve výuce, zejména na podporu učení u studentů, kteří se snaží naučit nový jazyk. Zastánci dvojjazyčného vzdělávání v USA tvrdí, že urychluje učení všech předmětů pro děti, které doma mluví cizím jazykem, a brání tomu, aby byly na školách v anglickém jazyce marginalizovány. Hlodavci se staví proti tomu, že těmto dětem brání v osvojování jazyka větší společnosti a omezují jejich příležitosti k zaměstnání a vyššímu vzdělání.

honeybee taneční pohybyPřečtěte si více o tomto tématu Téma: Definice jazyka… dva jazyky se označují jako dvojjazyčnost; v mnoha případech - jako je výchova rodičů, kteří používají různé jazyky doma nebo jsou vychováni ... Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Elizabeth Prine Pauls, Associate Editor.