Následnost

Následnost„V etice doktrína, že jednání by měla být posuzována jako správná nebo nesprávná na základě jejich důsledků. Nejjednodušší formou následků je klasický (nebo hédonistický) utilitarismus, který tvrdí, že jednání je správné nebo nesprávné podle toho, zda maximalizuje čistou rovnováhu potěšení nad bolestí ve vesmíru. Následnost GE Moore, známá jako „ideální utilitarismus“, uznává krásu a přátelství, stejně jako potěšení, jako vnitřní zboží, jehož cílem by mělo být maximalizovat činnost člověka. Podle „utilitarismu preferencí“ RM Hare (1919–2002) jsou akce správné, pokud maximalizují uspokojení preferencí nebo tužeb, bez ohledu na to, jaké preference mohou být.Následníci se také liší v tom, zda by se každá jednotlivá žaloba měla posuzovat na základě jejích důsledků nebo zda by místo toho měla být obecná pravidla chování posuzována tímto způsobem a jednotlivá jednání by měla být posuzována pouze podle toho, zda odpovídají obecnému pravidlu. První skupina je známá jako „akt-utilitarians“ a druhá skupina jako „policy-utilitarians“.Viz také deontologická etika.

Kodex HammurabiPřečtěte si více o této tématické etice: Debata o důsledkovosti Normativní etika se snaží stanovit normy nebo standardy chování. Tento termín se běžně používá v souvislosti s diskusí o obecných teoriích ... Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Brianem Duignanem, šéfredaktorem.