Shema

Shema(Hebrejsky: „Slyšet“), židovské vyznání víry složené ze tří biblických textů (Deuteronomium 6: 4–9, 11: 13–21; čísla 15: 37–41), které spolu s příslušnými modlitbami vytvářejí nedílnou součástí večerních a ranních služeb. Jméno pochází z počátečního slova verše Písma „Slyš, ó Izraeli: Pane, náš Bože, je jeden Pán“ (Deuteronomium 6: 4). Čas na recitál byl určen prvními dvěma texty: „když si lehnete a kdy vstanete.“ Texty Šema jsou také zpívány jindy během židovské liturgie. Biblické verše vnucují povinnost učit se, studovat a pozorovat Tóru. Tyto texty a jejich vhodné modlitby jsou proto pro Židy posvátné, protože obsahují vyznání víry, prohlášení o věrnosti královskému království a království Boží,a symbolické znázornění úplné oddanosti studiu Tóry. Jelikož však meditace na Tóru „ve dne a v noci“ byla praktickou nemožností, Shema se stala náhradou za studium Tóry, přesněji minimálním požadavkem na dodržování předpisu.

Podle příkladu učeneckého mučedníka Rabi Akiba (2. století ad) byla Šema v průběhu věků pronesena židovskými mučedníky jako jejich konečné vyznání víry v jediného Boha lidstva a jejich lásky k němu. Zbožní Židé doufají, že zemřou se slovy Šemy na jejich rtech.