Echidna

Echidna , (Řek: „Had“), monstrum řecké mytologie, napůl žena, napůl had. Její rodiče byli buď mořští božstva Phorcys a Ceto (podle Hesiodovy Theogony ) nebo Tartarus a Gaia (na účet mytografa Apollodora); v Hesiod jsou Tartarus a Gaia rodiči Echidninho manžela Typhona. Mezi Echidnovým potomkem 100 -hlavého Typhonu byl Ladon (drak, který chránil Zlatá jablka Hesperidů), další drak, který chránil Zlaté rouno, Hydru, kozou chiméru a pekelné psy Orthus a Cerberus. Mezi její potomky patřili také Sfinga a Nemean lva, oba Orthusovi.

mytologie.  Řecký.  Hermes.  (Římská rtuť) Kvíz Studie řecké a římské mytologie S jakým hudebním nástrojem je řecký bůh Pan spojen?