Dobrý duch

Strážný duch , nadpřirozený učitel, často zobrazovaný ve zvířecí formě, který vede jednotlivce v každé důležité činnosti prostřednictvím rad a písní; víra v strážné duchy je mezi severoamerickými Indy široce rozšířená.

V některých tradicích se opatrovník projevuje ve snu nebo jinými předchůdci. V jiných tradicích se jedná o jednotlivce, který se chystá objevit svého opatrovníka tím, že podnikne vizi ( qv ).

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Elizabeth Prine Pauls, Associate Editor.