Četa

Četa , hlavní členění vojenské společnosti, baterie nebo jednotky. Obvykle je pod poručíkem, sestává z 25 až 50 mužů uspořádaných do dvou nebo více oddílů nebo jednotek, vedených důstojníky bez posádky.

V 17. století se tento termín vztahoval na malé tělo mušketýrů, kteří stříleli společně ve voleji střídavě s jinou četou, a vždy si zachoval určitý smysl pro systematické střídavé zaměstnání. „Četná palba“ tedy znamenala regulovaný požár střídavých četových salónů a „četa“ někdy odkazovala na samotnou salvu. V 18. století byly prapory často organizovány pro taktické účely do 16 čet po asi 24 mužů, plus 2 nebo 4 čety granátů nebo lehké pěchoty.

Termín četa je používán v amerických vojenských manuálech od roku 1779 a po celé 19. století znamenalo polovinu společnosti. Četa byla znovu zavedena do britské armády v roce 1913.

„Četový systém“ v komunálních policejních a amerických baseballových a fotbalových fotbalových organizacích znamená použití dvou nebo více směn nebo týmů srovnatelné síly, které se střídají ve službě.