Poddůstojník

Důstojník bez pověření (NCO) , rovněž hláskovaný nedůstojný důstojník , vojenský důstojník jmenovaný pověřeným důstojníkem, obvykle dohlížet na zařazené vojáky a pomáhat sboru pověřených důstojníků. Nevyřízený důstojnický sbor je administrativní aparát americké armády a NCO jsou životně důležité pro rutinní řízení vojenských operací pro mnoho zemí. NCO dostávají svou pravomoc od pověřených důstojníků, kteří zase dostávají svou pravomoc ze suverénní moci.

NCO typicky fungují v hodnosti seržanta, ale mohou také sloužit jako desátníci a drobní důstojníci (v námořnictvu) a dostávat pokročilý vojenský výcvik. Taktické poddůstojníci jsou zodpovědní za výcvik vůdců pro společnosti kadetů na Vojenské akademii USA s povinnostmi v rozsahu od výuky a dohledu nad postupy vrtání a obřadu po vojenský výcvik.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Melissa Petruzzello, Assistant Editor.