Lyrické balady

Lyrické balady , sbírka básní, nejprve publikoval v roce 1798 Samuel Taylor Coleridge a William Wordsworth, jehož vzhled je často učenci označován jako signál začátku anglického romantismu. Práce zahrnovala Coleridgeův „Rime of the Ancient Mariner“ a Wordsworthovo „Tintern Abbey“, stejně jako mnoho kontroverzních básní v jazyce Wordsworth, jako je „The Idiot Boy“. „Předmluva“ k druhému vydání (1800) obsahuje Wordsworthovu slavnou definici poezie jako „spontánní přetečení mocných pocitů“ a jeho teorii, že poezie by měla být psána „jazykem skutečně používaným lidmi“.

Geoffrey Chaucer (c. 1342 / 43-1400), anglický básník;  portrét z počátku 15. století rukopis básně, De regimine principum.Kvíz ABC poezie: Fakta nebo fikce? Narativní básně bývají velmi krátké. Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován výkonným redaktorem JE Lueberingem.