Asura

Asura (Sanskrit: „božský“) íránská ahura , v hindské mytologii, třída bytostí definovaná jejich opozicí vůči devům nebo surům (bohům). Termín asura se objevuje nejprve ve Vedách, sbírka básní a hymnů složených z 1500–1200 BCE, a odkazuje na lidského nebo božského vůdce. Její množné číslo postupně převládalo a přišlo k označení třídy bytostí protichůdných k védským bohům. Později se asury začaly chápat jako démoni. Tento vzorec byl obrácen v Íránu, kde ahura znamenal nejvyššího boha a daevové se stali démony. V hindské mytologii jsou asury a devaSpolečně se snažili získat amritu (elixír nesmrtelnosti) vířením mléčného oceánu. Přestože se dohodli na sdílení amrity , vypukly její majetkové spory, což vedlo k nekonečnému konfliktu.

Mahishasura Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Amy Tikkanen, manažer oprav.