Purdah

Purdah , také hláskoval Pardah , Hindi Parda (“obrazovka” nebo “závoj”) , praxe, která byla zahájena muslimy a později adoptována různými Hindy, zejména v Indii, a která zahrnuje vyloučení žen z veřejného pozorování skrýváním oděvy (včetně závoje) a pomocí vysoce zděných skříní, zástěn a záclon v domácnosti.

Praxe purdahu prý vznikla v perské kultuře a muslimové ji získali během arabského dobytí toho, co je dnes v Iráku v 7. století. Muslimská nadvláda severní Indie zase ovlivňovala praxi hinduismu a purdah se stal mezi hinduistickými horními třídami severní Indie obvyklým. Během britské hegemonie v Indii bylo striktně dodržováno purdahské dodržování a bylo rozšířeno mezi vysoce vědomou muslimskou menšinu. Od té doby purdah v hinduistické praxi do značné míry zmizel, ačkoli v mnoha islámských zemích je ve většině islámských zemí ve větší či menší míře praktikováno odloučení a zahalení žen. Viz také harém.