Ner tamid

Ner tamid (hebrejština: „věčné světlo“), lampa, která neustále hoří v židovských synagogách před nebo poblíž archy zákona ( aron ha-qodesh ). Připomíná to shromáždění svatosti svitků Tóry, které jsou uloženy v archu, a vzpomíná na Boží přítomnost a na prozatímní péči o židovský lid. Ner Tamid také reprezentuje světlo, které spalují plynule v západní části starého jeruzalémského chrámu.

Ner tamid Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Amy Tikkanen, manažer oprav.