Lucretia

Lucretia , legendární hrdinka starověkého Říma. Podle tradice byla krásná a ctnostná manželka šlechtice Luciuse Tarquiniuse Collatinuse. Její tragédie začala, když ji znásilnili Sextus Tarquinius, syn Luciuse Tarquiniuse Superbusa, tyranského etruského krále Říma. Poté, co od svého otce a jejího manžela složila přísahu proti Tarquinům, bodla se k smrti. Lucius Junius Brutus pak vedl rozzuřenou populaci v povstání, které řídilo Tarquiny z Říma. Událost (tradičně datovaná 509 Bce) označuje založení Římské republiky. Příběh je poprvé nalezen v díle nejranějšího římského historika Fabia Pictora (konec 3. století bce). Jeho klasická podoba je Livyho verze (konec 1. století Bce). Lucretiov příběh je také popsán v Shakespearově vyprávěcí básniZnásilnění Lucrece .

Mazzanti, Ludovico: Smrt lucretieSocha Petra Pan v zahradách Kensington.  Socha ukazuje chlapce, který by nikdy nevyrostl, a vyhodil jeho roh na pařez s vílou v Londýně.  pohádkaKvíz Slavné příběhy, milované postavy Kde bydlí Heidi a Alm-strýc? Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Virginia Gorlinski, Associate Editor.