Hathor

Hathor , ve starověkém egyptském náboženství, bohyně oblohy, žen a plodnosti a lásky. Hathorovo uctívání vzniklo v raných dynastických dobách (3. tisíciletí bce). Jméno Hathor znamená „panství Horus“ a nemusí to být její původní jméno. Její hlavní zvířecí podobou byla forma krávy a byla silně spjata s mateřstvím. Hathor byl úzce spojen s bohem slunce Re z Heliopolis, jehož „očima“ nebo dcerou byla prý. Ve svém kultu v Dandarah v Horním Egyptě byla uctívána s Horusem.

HathorKeňa.  Keňské ženy v tradičním oblečení.  Keňa, východní AfrikaKvíz zkoumání Afriky: Fakta nebo fikce? Sierra Leone znamená „lví hory“.

Hathorské kulty byly v mnoha městech v Egyptě i v zahraničí, protože byla patronkou zahraničních částí a mnoha nerostů získaných z pouště. Například v sinajských tyrkysových dolech se jí říkalo „dáma tyrkysová“. V Dayr al-Baḥrī, v nekropoli Thebes, se stala „dámou Západu“ a patronkou oblasti mrtvých. V pozdním období (1. tisíciletí bce) ženy usilovaly o asimilaci s Hathorem v příštím světě, zatímco muži usilovaly o Osiris. Řekové identifikovali Hathor s jejich Afroditou.

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Amy Tikkanen, manažer oprav.