Xia dynastie

Xia dynastie , Wade-Gilesova romanizace Hsia , ( c. 2070– c. 1600 bce), raná čínská dynastie uvedená v legendách. Podle legendy byl zakladatelem Yu, který byl pověřen tím, že navrhl odvodnění vod velké povodně (a který byl později označen jako deprimovaný pán sklizně). Yu údajně učinil vládnoucí dědictví ve své rodině, čímž založil první císařskou dynastii v Číně. Tradice dává jména 16 po sobě jdoucích vládců dynastie, končících Jie, která se údajně zamilovala do krásné, ale zlé ženy, která jednala krutě. Lidé jsou pobouřeni, a tak příběh pokračuje, povstal v povstání vedeném Zi Lü, který podle tradice založil dynastii Shang a je známý jako císař Tang.

Exteriér Zakázaného města.  Palác nebeské čistoty.  Císařský palácový komplex, Peking (Peking), Čína během dynastií Ming a Qing.  Nyní známý jako muzeum paláce, severně od náměstí Nebeského klidu.  Světové dědictví UNESCO.Kvíz zkoumání Číny: Fakta nebo fikce? Čínská léta jsou pojmenována po zvířatech. Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Adam Augustyn, Managing Editor, Reference Content.