Dhikr

Dhikr , také hláskoval Zikr (arabsky: „připomínat sebe“ nebo „zmínit“), rituální modlitbu nebo litanii praktikovanou muslimskými mystiky (Ṣūfīs) za účelem oslavování Boha a dosažení duchovní dokonalosti. Na základě přikázání Koránu: „Připomeňte si [ udhkur ] svého Pána, když zapomenete“ (18:24) a „vy, kteří věříte! Vzpomeňte si na [ udhkurū ] Allāh s velkou pamětí “(33:41), dhikr je v podstatě„ vzpomínkou “na Boha častým opakováním jeho jmen. Dhikr, původně jednoduché přednášení Koránu a různých náboženských spisů mezi asketiky a mystiky, se postupně stal vzorcem ( např. Lā ilāha illa ʾllāh, „není bůh, ale Bůh“; Allāhu akbar, „Bůh je největší“;al-ḥamdu līʾllāh, „chvála k Bohu“; astaghfiru ʾllāh, „žádám Boží odpuštění“), opakované nahlas nebo jemně, doprovázené předepsaným držením těla a dýcháním. Když byla zřízena bratrství ṭūfī ( ṭarīqah ), každý přijal konkrétní dhikr, aby byl recitován v samotě ( např. Po každé z pěti povinných denních modliteb) nebo jako společenství. Dhikr , stejně jako fikr (meditace), je metoda, kterou Ṣūfī může použít ve svém úsilí o dosažení jednoty s Bohem.