Recese

Recese v ekonomice, sestupný trend v hospodářském cyklu charakterizovaný poklesem výroby a zaměstnanosti, což zase způsobuje pokles příjmů a výdajů domácností. I když ne všechny domácnosti a podniky zažívají skutečný pokles příjmů, jejich očekávání ohledně budoucnosti se během recese stanou méně jistými a způsobují jim zpoždění při velkých nákupech nebo investicích.

V recesích lze pokles produkce sledovat na snížení nákupů zboží dlouhodobé potřeby pro domácnost od spotřebitelů a strojů a zařízení podniky a na snížení přírůstků zboží do zásob nebo zásob. Největší účinek je pravděpodobně na zásoby; podniky přestanou přidávat do svých zásob a stanou se více ochotnými na ně čerpat, aby vyplnily výrobní zakázky. Pokles zásob má tedy dvojí dopad na objem výroby.

Zda se recese vyvine v těžkou a dlouhodobou depresi, závisí na řadě okolností. Mezi ně patří rozsah a kvalita úvěrů poskytnutých v předchozím období prosperity, množství povolených spekulací, schopnost měnové politiky a fiskální politiky zvrátit klesající trend a výše existující nadbytečné produkční kapacity. ( Viz také peníze.)

Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován Amy Tikkanen, manažer oprav.