Patronymický

Patronymic , jméno odvozené od jména otce nebo otcovského předka, obvykle přidáním přípony nebo předpony znamenat “syna”. Skotské jméno MacDonald tedy původně znamenalo „syna Donalda“. Obvykle je „syn“ připevněn ke křestnímu jménu, ale je také možné ho připojit k otcově okupaci ( např. Clerkson). Někdy je patronymik jednoduše otcovo křestní jméno (Thomas, Edward) nebo jeho genitivní forma (Edwards).

V některých kulturách se patronymie liší podle pohlaví dítěte, které je přijímá: v Rusku, kde má každý patronymický i křestní jméno a příjmení, dostávají synové patronymický konec - ovič ( např. Ivanovič) a dcery formu končící in - ovna ( např. Ivanovna). Podobná situace platí v Norsku.