Simplexní metoda

Simplexní metoda , standardní technika v lineárním programování pro řešení optimalizačního problému, typicky jedna zahrnující funkci a několik omezení vyjádřených jako nerovnosti. Nerovnosti definují polygonální oblast ( viz polygon) a řešení je obvykle na jednom z vrcholů. Simplexní metoda je systematický postup pro testování vrcholů jako možných řešení.

Sada omezení ohraničená pěti řádky x1 = 0, x2 = 0, x1 = 8, x2 = 5 a x1 + x2 = 10. Tyto ohraničují nekonečný počet bodů, které představují proveditelná řešení. Přečtěte si více o této optimalizaci tématu: Simplexní metoda Grafická metoda řešení ilustrovaná příkladem v předchozí části je užitečná pouze pro systémy nerovností zahrnujících ... Tento článek byl naposledy revidován a aktualizován William L. Hosch, Associate Editor .