Srovnatelná hodnota

Srovnatelná hodnota , která se v ekonomice také nazývá rovnost pohlaví nebo odměna za spravedlnost , zásada, podle níž by měli být muži i ženy odměňováni za práci vyžadující srovnatelné dovednosti, odpovědnosti a úsilí.

Ve Spojených státech byl koncept srovnatelné hodnoty zaveden v 70. letech 20. století reformátory usilujícími napravit nerovnosti v odměňování za zaměstnání tradičně zastávané muži a ženami. Po kongresovém průchodu zákona o stejném odměňování (1963), který vyžadoval, aby muži a ženy dostávali „stejnou odměnu za stejnou práci“, mzdy za povolání, v nichž dominují ženy, nadále zaostávaly za mzdami za převážně mužská povolání. Skeptici říkají, že koncept srovnatelné hodnoty zasahuje do fungování volného trhu a že hodnota povolání není absolutní a nelze ji srovnávat.

Soudy přinesly otázku srovnatelnou hodnotu s politickým významem. Ve státě Washington Americká federace státu, hrabství a obecních zaměstnanců v. (1981) byl státu Washington nařízen poskytovat navýšení a vyrovnávací vrácení zaměstnankyním, které byly vydělány o 20 procent méně než jejich mužští spolupracovníci. . Ačkoli rozhodnutí bylo zrušeno na žádost, stát Washington souhlasil, aby se ženská mzda rovnala mzdám vypláceným mužům. Zákony o placení kapitálu byly uzákoněny v Evropě, Kanadě, Austrálii a v řadě států a obcí ve Spojených státech.